Faigh Scoláireacht is Déanaí, Agus Nuashonruithe Poist
Aiseolas
Aiseolas

Is gairm a bhfuil ardmheas agus luach saothair uirthi í an mhúinteoireacht ar féidir léi raon leathan deiseanna a thairiscint d’oideachasóirí a gcuid eolais agus saineolais a roinnt le mic léinn san Eoraip.

Tá cuid de na hinstitiúidí oideachais is cáiliúla ar domhan san Eoraip, a chuireann deiseanna éagsúla ar fáil do mhúinteoirí ar mian leo a gcuid saineolais a roinnt le mic léinn ó chultúir agus ó chúlraí éagsúla.

Aiseolas

Poist teagaisc san Eoraip teacht le riachtanais incháilitheachta éagsúla, freagrachtaí, agus pacáistí tuarastail, ag brath ar an leibhéal oideachais agus taithí.

Sa bhlagmhír seo, pléifimid poist mhúinteoireachta san Eoraip, lena n-áirítear incháilitheacht, ceanglais, freagrachtaí, poist atá ar fáil, agus tuarastal.

Sonraíocht Poist

Cuireann poist teagaisc san Eoraip raon éagsúil deiseanna ar fáil d’oideachasóirí a gcuid eolais agus saineolais a roinnt le mic léinn ó chúlraí agus cultúir éagsúla.

San Eoraip, tá poist mhúinteoireachta ar fáil i scoileanna poiblí agus príobháideacha, i scoileanna idirnáisiúnta, agus i scoileanna teanga, le leibhéil éagsúla oideachais agus riachtanais a bhaineann go sonrach le hábhair.

Aiseolas

Le bheith incháilithe do phoist mhúinteoireachta san Eoraip, ní mór do dhaoine aonair céim san oideachas nó i réimse gaolmhar a bheith acu, a bheith líofa i dteanga an teagaisc, agus ceadúnas oibre agus víosa bailí a bheith acu.

Éilíonn go leor tíortha san Eoraip ar mhúinteoirí freisin ceadúnas teagaisc nó deimhniúchán a fháil, agus bíonn buntáiste ag baint le taithí mhúinteoireachta agus teistiméireachtaí roimhe seo.

I measc na bhfreagrachtaí atá ar mhúinteoirí san Eoraip tá pleananna ceachta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, tascanna agus trialacha a ghrádú, dul chun cinn scoláirí a mheas, freastal ar chruinnithe agus cheardlanna, páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí scoile, agus cumarsáid a dhéanamh le tuismitheoirí.

Féadfaidh na freagrachtaí sonracha a bheith éagsúil ag brath ar an leibhéal oideachais agus ar an tír. Cuireann poist teagaisc san Eoraip tuarastal iomaíoch agus dálaí oibre den scoth ar fáil.

Go ginearálta bíonn tuarastail do phoist mhúinteoireachta san Eoraip níos airde ná in go leor áiteanna eile ar domhan, agus féadann an costas maireachtála a bheith éagsúil ag brath ar an tír.

Is féidir le poist mhúinteoireachta san Eoraip a bheith ina slí bheatha shásúil agus shásúil d’oideachasóirí atá tiomanta dá ngairm agus atá tiomanta do rathúlacht a gcuid mac léinn.

Incháilitheacht

Le bheith incháilithe do phoist mhúinteoireachta san Eoraip, beidh ort na critéir seo a leanas a chomhlíonadh de ghnáth:

 1. Oideachas: Caithfidh céim bhaitsiléara nó níos airde a bheith agat san oideachas nó i réimse gaolmhar. D’fhéadfadh go mbeadh cineál sonrach céime nó deimhniúcháin ag teastáil ó thíortha áirithe, amhail ceadúnas teagaisc nó teastas TEFL (Múineadh Béarla mar Theanga Iasachta).
 2. Inniúlacht teanga: Ní mór duit a bheith líofa sa teanga theagaisc don scoil inar mian leat oibriú. I go leor cásanna, is í seo teanga oifigiúil na tíre ina bhfuil an scoil suite.
 3. Cead oibre agus víosa: Caithfidh ceadúnas oibre agus víosa bailí a bheith agat chun oibriú go dleathach sa tír ina bhfuil tú ag iarraidh múineadh. Féadfaidh na ceanglais shonracha chun ceadúnas oibre agus víosa a fháil a bheith éagsúil ag brath ar an tír.
 4. Taithí: Is féidir le taithí mhúinteoireachta roimhe seo a bheith tairbheach, ach b’fhéidir nach mbeidh sé ag teastáil le haghaidh gach post múinteoireachta san Eoraip. Mar sin féin, b’fhéidir go mb’fhearr le scoileanna áirithe nó go dteastódh uathu iarrthóirí a bhfuil taithí acu ar ábhair nó aoisghrúpaí ar leith a theagasc.
 5. Teistiméireachtaí: B’fhéidir go mbeidh ort teistiméireachtaí a sholáthar ó fhostóirí nó ó chomhghleacaithe roimhe seo chun do cháilíochtaí agus do oiriúnacht don phost múinteoireachta a léiriú.
Seiceáil Amach:  Poist san Eoraip Do Pheiriúnaigh 2023/2024 Déan Iarratas Anois!

Riachtanas Poist

Féadfaidh na riachtanais do phoist mhúinteoireachta san Eoraip athrú ag brath ar an tír, an scoil agus an leibhéal oideachais. Mar sin féin, áirítear le roinnt riachtanas coitianta:

 1. Oideachas: Go ginearálta beidh ort céim bhaitsiléara nó níos airde san oideachas nó i réimse gaolmhar a bheith agat. D’fhéadfadh go mbeadh cineál sonrach céime nó deimhniúcháin ag teastáil ó roinnt scoileanna nó tíortha, amhail ceadúnas teagaisc nó teastas TEFL (Múineadh Béarla mar Theanga Iasachta).
 2. Inniúlacht teanga: Ní mór duit a bheith líofa sa teanga theagaisc don scoil inar mian leat oibriú. I go leor cásanna, is í seo teanga oifigiúil na tíre ina bhfuil an scoil suite.
 3. Cead oibre agus víosa: Caithfidh ceadúnas oibre agus víosa bailí a bheith agat chun oibriú go dleathach sa tír ina bhfuil tú ag iarraidh múineadh. Féadfaidh na ceanglais shonracha chun ceadúnas oibre agus víosa a fháil a bheith éagsúil ag brath ar an tír.
 4. Taithí: B’fhéidir go mb’fhearr le scoileanna áirithe nó go dteastaíonn uathu iarrthóirí a bhfuil taithí acu ar ábhair nó aoisghrúpaí ar leith a theagasc. I gcásanna áirithe, b’fhéidir go mbeadh taithí mhúinteoireachta agat roimhe seo le go mbreithneofar tú do phost.
 5. Fealsúnacht agus cur chuige an teagaisc: Is féidir go n-iarrfar ort ráiteas a sholáthar maidir le do fhealsúnacht agus do chur chuige múinteoireachta chun do cháilíochtaí agus do oiriúnacht don phost múinteoireachta a léiriú.
 6. Seiceáil cúlra: D’fhéadfadh go mbeadh seiceáil cúlra coiriúil nó cineálacha eile scagadh cúlra de dhíth ar roinnt scoileanna nó tíortha mar chuid den phróiseas iarratais.
 7. Teistiméireachtaí: B’fhéidir go mbeidh ort teistiméireachtaí a sholáthar ó fhostóirí nó ó chomhghleacaithe roimhe seo chun do cháilíochtaí agus do oiriúnacht don phost múinteoireachta a léiriú.

Freagracht

Braitheann na freagrachtaí maidir le poist mhúinteoireachta san Eoraip ar an tír, ar an scoil agus ar an leibhéal oideachais.

Mar sin féin, áirítear ar roinnt freagrachtaí coitianta do mhúinteoirí san Eoraip:

 1. Pleananna ceachta agus ábhar teagaisc a fhorbairt: Tá múinteoirí freagrach as pleananna ceachta agus ábhar teagaisc a chruthú agus a chur i bhfeidhm a oireann d’aois agus leibhéal a gcuid scoláirí. Ní mór dóibh a chinntiú freisin go bhfuil na hábhair ag teacht le caighdeáin churaclaim agus oideachais na scoile agus na tíre.
 2. Ranganna a stiúradh: Tá múinteoirí freagrach as ranganna a stiúradh agus as teagasc a thabhairt dá scoláirí. Ní mór dóibh freisin iompar sa seomra ranga a bhainistiú agus timpeallacht foghlama atá sábháilte agus measúil a choinneáil.
 3. Feidhmíocht scoláirí a mheas: Tá múinteoirí freagrach as measúnú agus meastóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht a gcuid mac léinn trí thascanna, trialacha agus measúnuithe eile. Ní mór dóibh aiseolas a sholáthar dá scoláirí agus a ndul chun cinn a chur in iúl do thuismitheoirí agus do pháirtithe leasmhara eile.
 4. Páirt a ghlacadh i bhforbairt ghairmiúil: Tá múinteoirí freagrach as a bheith cothrom le dáta maidir le forbairtí ina réimse ábhar agus modhanna teagaisc. Caithfidh siad páirt a ghlacadh i ndeiseanna forbartha gairmiúla, amhail ceardlanna, comhdhálacha, agus cláir oiliúna.
 5. Comhoibriú le comhghleacaithe agus le tuismitheoirí: Tá múinteoirí freagrach as comhoibriú lena gcomhghleacaithe, mar mhúinteoirí eile, riarthóirí, agus foireann tacaíochta. Ní mór dóibh cumarsáid rialta a dhéanamh freisin le tuismitheoirí agus caomhnóirí chun rath a gcuid scoláirí a chinntiú.
 6. Páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí scoile: Is minic a bhíonntear ag súil go nglacfaidh múinteoirí páirt i ngníomhaíochtaí scoile, mar chláir seach-churaclaim, imeachtaí agus coistí.
Seiceáil Amach:  Poist Teagaisc i Stáit Aontaithe Mheiriceá Do Mhúinteoirí Idirnáisiúnta 2023/2024 Déan Iarratas Anois !!!

Poist atá ar Fáil Poist Teagaisc san Eoraip

Tá go leor post múinteoireachta ar fáil san Eoraip, i réimse ábhar agus i suíomhanna oideachais éagsúla.

Seo roinnt samplaí de na cineálacha post múinteoireachta a d’fhéadfadh a bheith agat san Eoraip:

 1. Múinteoir bunscoile: Oibríonn múinteoirí bunscoile le daltaí óga, go hiondúil idir 5 agus 11 bliana d’aois. Múineann siad raon ábhar, lena n-áirítear na healaíona teanga, matamaitic, eolaíocht agus staidéir shóisialta.
 2. Múinteoir meánscoile: Oibríonn múinteoirí meánscoile le daltaí idir 11 agus 18 mbliana d’aois, ag múineadh ábhair mar mhatamaitic, eolaíocht, teangacha, staidéar sóisialta, agus na healaíona.
 3. Ollamh ollscoile: Múineann Ollúna Ollscoile cúrsaí ina réimse ábhair ag leibhéil fochéime agus iarchéime. Féadfaidh siad freisin taighde a dhéanamh agus páipéir acadúla a fhoilsiú.
 4. Múinteoir Béarla mar Theanga Iasachta (EFL): Oibríonn múinteoirí EFL le mic léinn atá ag foghlaim Béarla mar dhara teanga. Féadfaidh siad múineadh i suíomhanna éagsúla, lena n-áirítear scoileanna teanga, ollscoileanna, agus cuideachtaí príobháideacha.
 5. Múinteoir Oideachais Speisialta: Oibríonn múinteoirí Oideachais Speisialta le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta acu, mar mhíchumas foghlama, míchumais choirp, nó moilleanna forbartha. Féadfaidh siad oibriú i suíomhanna oideachais éagsúla, lena n-áirítear scoileanna poiblí agus institiúidí speisialaithe.
 6. Teagascóir príobháideach: Oibríonn teagascóirí príobháideacha le mic léinn aonair nó le grúpaí beaga, ag soláthar teagasc pearsantaithe i réimse ábhair ar leith.
 7. Múinteoir ar líne: Cuireann múinteoirí ar líne teagasc ar fáil do mhic léinn go cianda, ag baint úsáide as teicneolaíocht físchomhdhála agus uirlisí ar líne eile.

Múinteoireacht san Eoraip Tuarastal

Féadfaidh an tuarastal do phoist mhúinteoireachta san Eoraip a bheith éagsúil ag brath ar an tír, leibhéal an oideachais, agus an cineál institiúide.

Seo roinnt raonta tuarastail ginearálta do chineálacha éagsúla post múinteoireachta san Eoraip:

 1. Múinteoir bunscoile: Féadfaidh an tuarastal do mhúinteoirí bunscoile san Eoraip a bheith idir thart ar €24,000 agus €40,000 in aghaidh na bliana, ag brath ar an tír.
 2. Múinteoir meánscoile: Féadfaidh an tuarastal do mhúinteoirí meánscoile san Eoraip a bheith idir thart ar €28,000 agus €48,000 in aghaidh na bliana, ag brath ar an tír agus leibhéal an oideachais.
 3. Ollamh ollscoile: Is féidir le tuarastal ollúna ollscoile san Eoraip a bheith éagsúil go mór, ag brath ar an tír agus ar an institiúid. I roinnt tíortha, is féidir le tuarastail d’Ollúna dul thar €100,000 in aghaidh na bliana.
 4. Múinteoir Béarla mar Theanga Iasachta (EFL): Féadfaidh an tuarastal do mhúinteoirí EFL san Eoraip a bheith idir thart ar €15,000 agus €35,000 in aghaidh na bliana, ag brath ar an tír agus ar an gcineál institiúide.
 5. Múinteoir Oideachais Speisialta: Féadfaidh an tuarastal do mhúinteoirí oideachais speisialta san Eoraip a bheith idir thart ar €25,000 agus €50,000 in aghaidh na bliana, ag brath ar an tír agus ar an gcineál institiúide.
 6. Teagascóir príobháideach: Is féidir le tuarastal teagascóirí príobháideacha san Eoraip a bheith éagsúil go mór, ag brath ar an réimse ábhair agus ar an leibhéal oideachais. Féadfaidh roinnt teagascóirí príobháideacha rátaí uaire a ghearradh idir €20 agus €100 nó níos mó.
 7. Múinteoir ar líne: Is féidir le tuarastal múinteoirí ar líne san Eoraip a bheith éagsúil go mór, ag brath ar an institiúid agus ar an gcineál teagaisc. D’fhéadfaí rátaí in aghaidh na huaire a íoc le roinnt múinteoirí ar líne, agus d’fhéadfaí tuarastal a íoc le múinteoirí eile bunaithe ar chonradh.
Seiceáil Amach:  Poist Bialann Indiach san Eoraip 2023/2024 Déan Iarratas Anois!

Conas a ndéanfaidh mé iarratas

Chun Iarratas a Dhéanamh, déan tagairt go cineálta don nasc thíos agus líon isteach an fhoirm iarratais le haghaidh aon cheann de na poist thuasluaite.

Déan iarratas anois!!

Críoch maidir le Poist Mhúinteoireachta san Eoraip

Cuireann poist teagaisc san Eoraip go leor deiseanna ar fáil d’oideachasóirí atá paiseanta faoina ngairm agus atá tiomanta do rath a gcuid mac léinn.

Le bheith incháilithe do phoist mhúinteoireachta san Eoraip, ní mór do dhaoine aonair céim san oideachas nó i réimse gaolmhar a bheith acu, a bheith líofa i dteanga an teagaisc, agus ceadúnas oibre agus víosa bailí a bheith acu.

Ina theannta sin, éilíonn go leor tíortha ar mhúinteoirí ceadúnas teagaisc nó deimhniúchán a fháil. I measc na bhfreagrachtaí atá ar mhúinteoirí san Eoraip tá pleananna ceachta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, tascanna agus trialacha a ghrádú, dul chun cinn scoláirí a mheas, freastal ar chruinnithe agus cheardlanna, páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí scoile, agus cumarsáid a dhéanamh le tuismitheoirí.

Sula ndéanann tú iarratas ar phost san Eoraip, tá sé tábhachtach go mbeadh tú eolach ar na critéir incháilitheachta, ar riachtanais phoist, ar fhreagrachtaí agus ar mheántuarastail.

Má tá suim agat a bheith ag obair san Eoraip, déan cinnte taighde a dhéanamh ar na deiseanna atá ar fáil, d’iarratas ar víosa a ullmhú, agus do scileanna Béarla a fheabhsú.

Le hobair chrua agus dúthracht, féadfaidh tú gairm rathúil a dhéanamh duit féin san Eoraip.

Tar éis duit iarratas a dhéanamh agus ar deireadh earcaithe a fháil, féadfaidh tú taitneamh a bhaint as gné shaibhir agus thaitneamhach bhreise do do shaol agus d’obair agus tú ag cur le folláine na tíre.

Mar a gheobhaidh tú nuashonruithe faoi Poist Teagaisc san Eoraip, Cuir leabharmharc ar ár suíomh Gréasáin freisin Lánluchtaithe agus roinn an post seo le do chairde.
 
Anseo ag Fullloaded, cuirimid Earcaíocht, Scoláireacht a theastaíonn uait, agus Tairiscint Poist is Déanaí ar fáil duit; má fhaigheann tú na hAirteagail seo cabhrach, is maith liom, roinn, agus trácht; roinn an post seo le do chara a bhféadfadh tairiscintí earcaíochta a bheith ag teastáil uaidh; Nuashonraithe Deiridh: Meán Fómhair 17, 2023
Chomh maith leis sin, ná déan dearmad ár suíomh Gréasáin Fullloaded a leabharmharcáil, agus muid ag leanúint ar aghaidh ag cur an Tairiscint Scoile agus Poist is fearr ar fáil duit díreach mar a Poist Teagaisc san Eoraip , agus na hAirteagail go léir a cuireadh ar ár Lánlódáilte cruinn agus saor ó Mhífhaisnéis.
 
Bí ar do shuaimhneas mar go bhfuil tú i dteideal an fhaisnéis bharántúil a thugtar ar an leathanach seo faoi Phoist Teagaisc san Eoraip
 
Le do thoil, cuir leabharmharc ar ár suíomh Gréasáin Fullloaded agus roinn an postáil seo le do chairde.
Aiseolas

Leave a Reply

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú. Réimsí riachtanacha atá marcáilte *

earráid: