Faigh Scoláireacht is Déanaí, Agus Nuashonruithe Poist
Aiseolas
Aiseolas

Foirm Iarratais Earcaíochta Aerchór na hÉireann 2023/2024 leanúnach do gach iarrthóir incháilithe, gearrliostaithe agus leasmhar.

Déanann Foirm Iarratais Earcaíochta Aerchór na hÉireann tráchtáil gach bliain, ní faoi dhó, mar aon lena Iarratas agus Daltas.

Aiseolas

San Airteagal seo, tiocfaidh faisnéis fheiceálach agus bharántúil chun solais ionas go mbeidh tuiscint níos fearr ag na heachtrannaigh agus go mbeidh roinnt eolais acu ar an arm.

Earcaíonn Aerchór na hÉireann 2023/2024 daoine aonair bríomhara inniúla le cur ar a gcumas brabús a dhéanamh don eagraíocht airm.

Ba cheart do na hiarrthóirí doiciméid nithiúla, bharántúla nó dintiúir a thabhairt leo agus iad ag déanamh iarratais ar Earcaíocht 2023/2024.

Aiseolas

Ní tasc éasca é duine dul isteach san arm mar iarrthóir mar ní mór roinnt nósanna imeachta riachtanacha a bheith i láthair chun iad a chur i bhfeidhm go réidh.

Ní mór do na hiarrthóirí a dintiúir agus a mbunriachtanais uile a sholáthar agus iad ag déanamh iarratais ar Earcaíocht Éireannach 2023/2024.

Aiseolas

Ba chóir go leanfadh na hiarrthóirí atá páirteach sa phróiseas iarratais go cúramach gach eolas faoi na Foirm Iarratais Earcaíochta Aerchór na hÉireann.

Aerchór na hÉireann

Is é Aerchór na hÉireann an comhlacht cosanta aeir d’Óglaigh na hÉireann nó is inniúil ar an aer in Óglaigh na hÉireann é.

Tháinig sé ar an bhfód i 1924 agus tá tacaíocht mhíleata curtha ar fáil aige do Sheirbhís Airm agus Chabhlaigh na tíre, mar aon le seirbhísí aeir neamh-mhíleata.

Tá ceanncheathrú agus aerpháirc Aerchór na hÉireann ag Aeradróm Mhic Easmainn, atá suite i mBaile Dhónaill, Tír Bhaile Átha Cliath, príomhchathair na hÉireann.

Coinníonn Arm na hÉireann agus Seirbhís Chabhlaigh na hÉireann comhpháirt chúltaca agus pearsanra gníomhach seirbhíse, ach déanann Aerchór na hÉireann a mhalairt.

Rinneadh Aerchór nua an Airm den tSeirbhís Aer agus d’fhan sí mar chuid d’Arm na hÉireann go dtí na 1990idí nuair a bunaíodh an Chosaint sa bhliain 1924.

Seiceáil Amach:  Poist in Orlando Florida 2023/2024 Déan Iarratas Anois!!

Tá Aerchór na hÉireann i gceannas ar an mBriogáidire-Ghinearál Rory O'Connor, Oifigeach Ginearálta i gCeannas, an tAerchór (GOCAC).

Critéir Cháilitheachta Maidir le Earcaíocht Aerchór na hÉireann

San alt seo, taispeánfaimid cuid den cháilitheacht riachtanach a bhaineann le foirm earcaíochta an Chóir Éireannaigh:

 1. A bheith ocht mbliana déag (18) agus faoi bhun cúig bliana is fiche (25) d’aois ar an dáta a luaitear san fhógra don chomhdhéanamh agus don phróiseas earcaíochta reatha.
 2. Ba cheart go mbeadh iarrthóirí in ann an Bord Agallaimh agus an Tairiscint Earcaíochta a phróiseálann an t-oideachas foirmiúil d’Óglaigh na hÉireann a shásamh.
 3. Ní theastaíonn aon Cháilíochtaí Oideachais Fhoirmiúla ó na hiarrthóirí; áfach, ní mór duit íoscháilíocht oideachais a bhaint amach nuair a théann tú isteach san Aerchór.

Próiseas Roghnúcháin don Earcaíocht Earcaíocht Aerchór na hÉireann

Seo iad próisis Aerchór na hÉireann:

Próiseas a hAon: Iarratas Ar Líne

Próiseas a Dó: Tástáil Shíciméadrach: Ba chóir go ndéanfaí Tástáil Shíciméadrach ar gach iarrthóir a bhfuil íoschritéir incháilitheachta aige.

Próiseas a Trí: Comhdhéanamh Comhlacht

Próiseas a Ceathair: Tástáil Folláine: Ní mór do gach iarrthóir Tástáil Ionduchtaithe Aclaíochta Óglaigh na hÉireann a dhéanamh. Próiseas a Cúig: Seasmhacht Mhatánach Áitiúil

Próiseas a Sé: Scrúdú Leighis: Ba cheart d’iarrthóirí ar an ngearrliosta freastal ar scrúdú leighis a dhéantar in Ospidéal Míleata Naomh Bricín, Baile Átha Cliath.

Próiseas a Seacht: Imréiteach Slándála

Próiseas a hOcht: Agallamh; cuimsíonn an t-agallamh an cumas chun oibre, treoshuíomh gairme, inspreagadh agus obair foirne.

Nuashonruithe Ríthábhachtacha maidir le hAerchór na hÉireann

Feictear go forleathan go bhfuil Aerchór na hÉireann, an eilimint aerfhórsa d’Óglaigh na hÉireann, liostaithe don tSeirbhís Ghinearálta, agus is féidir leat fónamh d’Aerchór na hÉireann ar feadh cúig (5) bliana.

Soláthraíonn Aerchór na hÉireann an pearsanra agus na daoine aonair is mó agus is sofaisticiúla do sheirbhís an Aerchóir in Éirinn.

An Míleata an Aerchóir léargas ar an bhfeiniméan bunúsach do dhaltaí atá ag iarraidh a bheith mar chuid d’Aerchór na hÉireann.

Riachtanais Chun Earcaíocht Aerchór na hÉireann

Seo iad na riachtanais:

Náisiúntacht (Saoránaigh) Rugadh agus tógadh an t-iarrthóir nó an t-iarratasóir le Gaeilge nó trí riachtanais víosa.
Aois Íosta Níor chóir go mbeadh na hiarrthóirí níos lú ná ocht mbliana déag is fiche (18-25).
Aois Uasta Ba chóir go mbeadh na hiarrthóirí os cionn cúig bliana is daichead (45) d’aois.
Inscne Féadfaidh na hiarrthóirí nó na hiarratasóirí a bheith idir fhir agus mhná
Cáilíocht Dioplóma Ba cheart go mbeadh ard-dioplóma nó a chomhionann ag na hiarrthóirí nó ag na hiarratasóirí
Cleithiúnaithe  Níor cheart go mbeadh níos mó ná beirt chleithiúnaí ag na hiarrthóirí nó ag na hiarratasóirí.
Oibleagáid Seirbhíse Ba chóir go mbeadh a fhios ag na hiarrthóirí nó ag na hiarratasóirí go bhfuil an oibleagáid seirbhíse
Stádas Aclaíochta Ba chóir go mbeadh na hiarrthóirí nó na hiarratasóirí meabhrach, fisiceach, seasmhach go mothúchánach nó aclaí.
Stádas Sláinte Ba chóir go mbeadh na hiarrthóirí nó na hiarratasóirí soiléir ó ghalair leighis.
Seiceáil Amach:  Foirm Iarratais Earcaíocht Póilíní na Críoch Thuaidh (NT) 2023/2024

Daltas Aerchór na hÉireann

Liostáil Dalta an Aerchóir le haghaidh Daltas le bheith oilte go han-mhaith le bheith mar chuid d’Óglaigh na hÉireann (IDF).

Tá an ceannasaí atá i gceannas ar Chúrsa Oiliúna na nDaltaí sa Choláiste Míleata agus sa Scoil Traenála Eitilte i gColáiste an Aerchóir ag súil go n-éireoidh leis an dalta seo a leanas sa phróiseas críochnaithe.

Déantar Dalta an Aerchóir a choimisiúnú i Ranganna oifigeach an Aerchóir mar Dhara Leifteanant nó mar Leifteanant Ginearálta.

Próiseas Ionduchtúcháin na nDaltaí Éireannacha

Seo iad an ionduchtú thíos:

 1. Rachaidh na daltaí faoi agallamh síceolaíochta, síciméadrach agus síceamótair
 2. Déanfar scrúdú leighis ar na daltaí
 3. Maidir le hearnáil an agallaimh, ba cheart do na daltaí Foirm Iarratais ar Ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána arna leasú le hAlt a hOcht(8) den Acht um Chosaint Sonraí, 1988 a chomhlánú agus a shíniú.
 4. Déanfar tástáil aclaíochta ar na hiarrthóirí.
 5. Cuireann an próiseas ionduchtaithe ar chumas na ndaltaí a bheith ina Aerchór na hÉireann.

Traenáil Daltais na hÉireann

Is éard atá i gceist le hoiliúint na ndaltaí sa Ghaeilge ná dea-charachtar nó dea-iompraíocht a fhorbairt chun scileanna ceannaireachta agus tuiscint ar dhualgas agus ar fhreagracht a bhaint amach sa chóras.

Caitheann Daltaí an Aerchóir ar a laghad seacht (7) mí ag traenáil le Rang Daltaí Airm, ag foghlaim scileanna míleata nua agus aclaíocht fhisiciúil.

Gan amhras, tá láithreacht tairbhí ann a dhéantar i dtimpeallacht ina bhfuil smacht agus atáirgeacht dhian.

Riachtanais Don Daltas Gaelach

Tá Óglaigh na hÉireann ag lorg daltaí féideartha; is iad seo na ceanglais thíos:

Aois  Idir ocht mbliana déag (18) agus fiche a sé (26), aois
oideachas Íosghrád H5 i 3 pháipéar Ardleibhéil agus 3 Grád O6/H6
Riachtanais Eile An t-íoschaighdeán aclaíochta leighis agus fisiceach a bhaint amach
Saoránacht Saoránach den stát nó teideal dlíthiúil chun cónaí agus oibriú sa Stát.

Buntáistí an Chláir

Seo iad na sochair atá liostaithe

 1. Ceadúnais: Ceadúnas Píolótach Iompair Aerlíne (ATPL)
 2. Dul chun cinn: Deis chun aerárthaí sciathán fosaithe agus rothlacha araon a eitilt go hoibríochtúil
 3. Pá: Íoctar daltaí ón lá a théann siad isteach in Óglaigh na hÉireann
Seiceáil Amach:  Foirm Iarratais Earcaíochta Chabhlach na hÉireann (Seirbhísí Cabhlaigh) 2023/2024

Cáilíochtaí Do Dhaltas na hÉireann

Seo iad na cáilíochtaí thíos:

 1. Scileanna cumarsáide soiléir, gonta agus praiticiúla a bheith agat
 2. An cumas tosaíocht a thabhairt, pleanáil agus eagrú
 3. An cumas daoine eile a spreagadh le linn tréimhsí deacra
 4. Foirmiú straitéiseach a phleanáil le linn fadhbanna míleata
 5. Eolas fisiceach a theastaíonn chun saincheisteanna aerárthaí míleata a phíolótú
 6. An cumas obair a chothromú i dtimpeallacht ardbhrú.

Iarratas ar Earcaíocht Ghairme Daltais

Tá earcaíocht Gairm Dhaltas na hÉireann ar fáil do dhaoine aonair a bhfuil suim acu ann; is féidir leat cuardach a dhéanamh ar Dhaltaí Deforce Force chun eolas a fháil ar an Earcaíocht Gairme Daltais.

Is iad seo na nósanna imeachta d’Aerchór na hÉireann.

 • Tabhair cuairt ar an suíomh Gréasáin: Cuir iarratas isteach anois.
 • Ba cheart go mbeadh na ceanglais seo a leanas ar an iarratas barántúil.

Coláiste Naomh Declan suíomh Gréasáin a mhíníonn níos fearr maidir le tuiscint agus foghlaim faoi Aerchór na hÉireann.

Struchtúr Tuarastail Dhaltaí Aerchór na hÉireann

Seo é struchtúr tuarastail Daltaí Aerchór na hÉireann. Ní thosaíonn íocaíochtaí an Dalta ag ach €18,829, a dtabharfar luach saothair dó in am leis na figiúirí a thaispeánann na meáin do phearsanra liostáilte Príobháideach Trí Réalta €37,529, Corporal €41,076, Sáirsint €44,622, Sáirsint Ceathrúnach Cathlán (BQMS) €53,616 agus go leor eile.

Struchtúr Tuarastail in Aerchór na hÉireann

Seo a leanas an struchtúr tuarastail d’Óglaigh na hÉireann:
Céim Chúltaca na Seirbhíse Cabhlaigh Íoc (€)
Earcaigh 334.04
Gnáth-Mharaiche 410.13
In ann 427.37
Ceannaireacht 512.07
Petty 561.93
Mion-Oifigeach Sinsearach 650.39
Príomhoifigeach Mion 662.53
Príomhoifigeach Sinsearach Sinsearach 720.47
Ensign 721.66
Fo-Leifteanant 721.66
Leifteanant Cheannasaí 939.29
Leifteanant (NS) 739.29
Cheannasaí 1245.68
 
De réir mar a fhaigheann tú nuashonruithe faoi na Foirm Iarratais ar Earcaíocht Aerchór na hÉireann 2023/2024, Cuir leabharmharc ar ár suíomh Gréasáin freisin aimglo agus roinn an post seo le do chairde.
 
Anseo ag Aimglo, cuirimid Earcaíocht, Scoláireacht a theastaíonn uait, agus Tairiscint Poist is Déanaí ar fáil duit; má fhaigheann tú na hAirteagail seo cabhrach, is maith liom, roinn, agus trácht; roinn an post seo le do chara a bhféadfadh tairiscintí earcaíochta a bheith ag teastáil uaidh; Nuashonraithe is déanaí: Meán Fómhair 16, 2023
Chomh maith leis sin, ná déan dearmad ár suíomh Gréasáin Aimglo a chur in áirithe, agus muid ag leanúint ar aghaidh ag cur an Tairiscint Scoile agus Poist is fearr ar fáil duit, díreach cosúil le Foirm Iarratais Earcaíochta Aerchór na hÉireann 2023/2024, agus na hAirteagail go léir a phostáiltear ar ár Aimglo cruinn agus saor ó Mhífhaisnéis .
Mothú ar a suaimhneas mar tá tú i dteideal an fhaisnéis bharántúil a thugtar ar an leathanach seo faoi na Foirm Iarratais ar Earcaíocht Aerchór na hÉireann 2023/2024
 
Cuir leabharmharc ar ár suíomh Gréasáin Aimglo freisin agus roinn an post seo le do chairde.
Aiseolas

Leave a Reply

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú. Réimsí riachtanacha atá marcáilte *

earráid: