Faigh Scoláireacht is Déanaí, Agus Nuashonruithe Poist

Earcaíocht Sheirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann 2023/2024 ar bhonn leanúnach agus ceanglaítear ar iarratasóirí a bhfuil breis scileanna agus meon fíorálainn acu tosú ar an iarratas.

Anois an t-am do phearsanra faoi seach atá fós ar dualgas gníomhach suim a bheith acu sa ghlao ar iarratais ar an Earcaíocht Sheirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann 2023/2024.

Déanann Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann (PSNI) cúram comhionannais a sheachadadh agus baill á n-earcú ó chúlraí, cultúir, tíortha, inscne agus eile.

Tá iarrthóirí ag iarraidh dul isteach i Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann (PSNI); seo deis duit tosú ag clárú le haghaidh Fhoirm Sheirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann.

Tabharfar gach eolas ríthábhachtach a bhaineann le nó a bhaineann le Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann ar an leathanach seo le go mbeidh tuiscint níos fearr ag iarrthóirí.

Ar an leathanach seo, is é ár n-oibleagáid ná an ceanglas agus na nósanna imeachta d’iarratasóirí oiriúnacha incháilithe ina réimse tástála a bhrostú agus a bhrostú.

Tá sé inmholta dul tríd na píosaí eolais agus riachtanais sa phost seo chun tú a fháil míniú mionsonraithe ar an PSNI Earcaíocht 2023 / 2024.

Gan dabht, táimid tiomanta d’eolas ríthábhachtach a sheachadadh nó a thabhairt amach faoin bpróiseas earcaíochta a mbeidh tú páirteach ann.

Na Nósanna Imeachta le Leanúint Le linn Earcaíochta

 1. Ba cheart do na hiarrthóirí doiciméid bharántúla agus ceanglais bharántúla a thabhairt isteach agus iad ag déanamh iarratais ar an Earcaíocht an PSNI 2023/2024.
 2. Ba cheart go leanfadh na daoine a bhfuil baint acu leis an bpróiseas iarratais gach píosa eolais agus treoracha a bhaineann le hearcaíocht.
 3. Ní mór d’iarrthóirí nó d’iarratasóirí an PSNI a gcuid buncháilíochtaí agus riachtanais uile a thabhairt leo freisin chun botúin a sheachaint.
Seiceáil Amach:  Earcaíocht Chór Mara na SA 2023/2024 Déan Iarratas Anois!

Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann (PSNI)

Tagann Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann (PSNI) i gcomharbacht ar Chonstáblacht Ríoga Uladh (RUC); tar éis é a athchóiriú agus a athainmniú sa bhliain 2001, feidhmíonn sé mar fhórsa póilíneachta Thuaisceart Éireann.

D'ainmnigh Acht na bPóilíní (Tuaisceart Éireann) 2000 an tseirbhís póilíneachta nua Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann (lena n-ionchorpraítear Constáblacht Ríoga Uladh).

Tá gach páirtí polaitíochta mór i dTuaisceart Éireann ag tacú le Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann anois, ag déanamh comparáide idir ceathair is daichead (44) fórsa póilíneachta críochach na Ríochta Aontaithe.

Tá ceanncheathrú na tíre i mBéal Feirste agus tháinig sé ar an bhfód ar 4 Samhain, 2001, le breis agus seachtó a naoi (79) stáisiún.

Feidhmeanna Sheirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann

Thar na blianta, tá Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann (PSNI) ag cothú gníomh na dúthrachta agus na hinniúlachta chun an tír a choinneáil slán ó ionsaithe inmheánacha agus seachtracha:

 1. Cosnaíonn Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann an náisiún ar ionsaithe inmheánacha.
 2. Cosnaíonn Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann an tír ar ionsaí seachtrach.
 3. Táirgeann Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann foirmiú straitéiseach agus a gcuid pleananna á gcur i gcrích acu.
 4. Coinníonn Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann rith rianúil ina ngníomhartha.
 5. Cuireann Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann traenáil sofaisticiúil ollmhór ar fáil do na saighdiúirí.
 6. Bíonn Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann páirteach i gcruinnithe idirnáisiúnta maidir le misin shlánchoimeádta.

Earcaíocht PSNI

Cuir i gcás go bhfuil spéis agat i ngairm bheatha dhearfach i Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann. Sa chás sin, is féidir leat cuairt a thabhairt ar an suíomh earcaíochta tiomnaithe, a bhfuil faisnéis ann maidir le próiseas róil an oifigigh phóilíneachta agus na bpóilíní agus an chúis atá agat ag dul isteach i Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann.

Seiceáil Amach:  Poist In Éirinn Do Mheiriceánaigh 2023/2024 Déan Iarratas Anois!!

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na sonraí earcaíochta agus cuardaigh míniúcháin ar an suíomh Gréasáin chun tuiscint níos fearr a fháil. Suíomh earcaíochta an PSNI.

Tá dualgas cinnte ar an mbord póilíneachta leis an reachtaíocht rochtain a fháil ar éifeachtacht nithiúil na mbeart a d’fhéadfaí a dhéanamh chun ballraíocht an chomhlachta póilíneachta a chinntiú.

Déanann foireann na bpóilíní ionadaíocht ar an bpobal, agus cuireann an Bord faisnéis ar fáil go rialta ar ghníomhartha tomhaiste.

Na Bunriachtanais le haghaidh Earcaíocht Sheirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann 2023/2024

Seo iad na liostaí de Riachtanais Sheirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann do Shaoránaigh na hÉireann thíos:

Náisiúntacht (Saoránaigh) Rugadh agus tógadh an t-iarrthóir nó an t-iarratasóir in Éirinn nó trí riachtanais víosa.
Aois Íosta Níor chóir go mbeadh na hiarrthóirí níos lú ná ocht mbliana déag (18) d’aois.
Aois Uasta Ba chóir go mbeadh na hiarrthóirí os cionn cúig bliana is tríocha (35) d’aois.
Inscne Féadfaidh na hiarrthóirí nó na hiarratasóirí a bheith idir fhir agus mhná
Cáilíocht Dioplóma Ba cheart go mbeadh ard-dioplóma ag na hiarrthóirí nó ag na hiarratasóirí
Cáilíocht Chéim  Teastaíonn Printíseacht Céime Constábla Póilíní (PCDA) ó na hiarrthóirí nó ó na hiarratasóirí
Stádas Cumarsáide  Níor cheart go mbeadh níos mó ná beirt chleithiúnaí ag na hiarrthóirí nó ag na hiarratasóirí.
Oibleagáid Seirbhíse Ba chóir go mbeadh a fhios ag na hiarrthóirí nó ag na hiarratasóirí go bhfuil an tseirbhís oibleagáide
Stádas Aclaíochta Ba chóir go mbeadh na hiarrthóirí nó na hiarratasóirí meabhrach, fisiceach, seasmhach go mothúchánach nó aclaí.
Stádas Sláinte Ba chóir go mbeadh na hiarrthóirí nó na hiarratasóirí soiléir ó ghalair leighis.

Nósanna Imeachta Le haghaidh Earcaíocht Sheirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann 2023/2024 Foirm Iarratais

Seo na céimeanna seo a leanas chun iarratas a dhéanamh ar an Earcaíocht Sheirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann 2023/2024; ba chóir do na hiarrthóirí na céimeanna thíos a leanúint:

 1. Cuir Iarratas Anseo
 2. Lean go docht le gach píosa eolais ar an suíomh Gréasáin nó ar an bhfoirm
 3. Ba cheart do na hiarrthóirí clárú roimh an dáta dlite
 4. Líon isteach do shonraí cearta
 5. Gan sonraí bréagacha agus tú ag clárú
 6. Tabhair gach doiciméad nó dintiúr atá ag teastáil
Seiceáil Amach:  Foirm Iarratais Earcaíocht Tarrthála 2023/2024 Queensland agus na Seirbhíse Éigeandála Dóiteáin (QFES)

Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann

Seo iad na liostaí céimeanna thíos:

Ranganna Póilíní neart
Ardchonstábla 1
An Leas-Chonstábla 1
Príomh-Chonstábla Cúnta 5
Ard-Cheannfort 17
Ceannfort 56
Príomhchigire 94
Cigire  371
Sáirsint 1075
Constábla  5171
Oifigeach Mac Léinn 194
Oifigeach Iomlán 6985
Constábla Páirtaimseartha  212

Tuarastal Oifigeach Póilíní i dTuaisceart Éireann

Is é an tuarastal tosaigh do chonstáblaí póilíní i dTuaisceart Éireann, Sasana, ná tuairim is fiche míle ceithre chéad agus a dó punt (£21,402).

Is é meán-tuarastal Oifigeach Póilíní i dTuaisceart Éireann ná tuairim is tríocha haon míle dhá chéad seasca a haon punt (£31,261) sa bhliain.

Is é meánphá Theicneoir Coiriúlachta Thuaisceart Éireann ná timpeall seacht míle is fiche, seacht gcéad tríocha punt (£27,730) in aghaidh na bliana.

Is é meán-phá Oifigeach Ceartúcháin Thuaisceart Éireann fiche míle ceithre chéad agus ceithre púint (£21,404) sa bhliain.

De réir mar a fhaigheann tú nuashonruithe faoi na Earcaíocht Sheirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann 2023/2024, Cuir leabharmharc ar ár suíomh Gréasáin freisin aimglo agus roinn an post seo le do chairde.
 
Anseo ag Aimglo, cuirimid Earcaíocht, Scoláireacht a theastaíonn uait, agus Tairiscint Poist is Déanaí ar fáil duit; má fhaigheann tú na hAirteagail seo cabhrach, is maith liom, roinn, agus trácht; roinn an post seo le do chara a bhféadfadh tairiscintí earcaíochta a bheith ag teastáil uaidh; Nuashonraithe is déanaí: Márta 31, 2023
Chomh maith leis sin, ná déan dearmad ár suíomh Gréasáin Aimglo a chur in áirithe, agus muid ag leanúint ar aghaidh ag cur an Tairiscint Scoile agus Poist is fearr ar fáil duit, díreach cosúil le Earcaíocht Sheirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann 2023/2024, agus na hAirteagail go léir a phostáiltear ar ár Aimglo cruinn agus saor ó Mhífhaisnéis .
 
Mothú ar a suaimhneas mar tá tú i dteideal an fhaisnéis bharántúil a thugtar ar an leathanach seo faoi na Earcaíocht Sheirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann 2023/2024
 
Cuir leabharmharc ar ár suíomh Gréasáin Aimglo freisin agus roinn an post seo le do chairde.

Leave a Reply

earráid: