Faigh Scoláireacht is Déanaí, Agus Nuashonruithe Poist
Aiseolas
Aiseolas

Is bealach iontach é Béarla a mhúineadh mar theanga iasachta chun taisteal, taithí a fháil ar chultúir éagsúla, agus taithí oibre luachmhar a fháil.

Is ceann scríbe coitianta í an Eoraip do mhúinteoirí Béarla, toisc go bhfuil éileamh ard ar theagasc an Bhéarla i go leor tíortha.

Aiseolas

Toisc gur teanga dhomhanda í an Béarla, tá méadú suntasach tagtha ar an éileamh ar mhúinteoirí Béarla le blianta beaga anuas. Eoraip, go háirithe, tá éileamh ard ar mhúinteoirí Béarla, agus go leor tíortha ag tairiscint deiseanna iontacha do mhúinteoirí ESL (Béarla mar Dara Teanga).

Sa bhlagphost seo, déanfaimid iniúchadh ar an na tíortha is fearr chun Béarla a mhúineadh san Eoraip, bunaithe ar fhachtóirí éagsúla mar infhaighteacht post, tuarastal, agus taithí iomlán.

Buaicphointí TEFL in Europe Jobs

Tugann poist TEFL (Ag Múineadh an Bhéarla mar Theanga Iasachta) san Eoraip deis uathúil dóibh siúd atá ag iarraidh taisteal, taithí oibre a fháil, agus iad féin a thumadh i gcultúir nua.
 
Seo cuid de bhuaicphointí post TEFL san Eoraip:
 1. Éileamh Ard: Tá éileamh ard ar theagasc an Bhéarla i go leor tíortha ar fud na hEorpa, rud a fhágann go bhfuil sé níos éasca do mhúinteoirí TEFL deiseanna fostaíochta a aimsiú. Tá an t-éileamh seo mar gheall ar thábhacht mhéadaitheach an Bhéarla mar theanga dhomhanda agus an fonn atá ar dhaoine é a fhoghlaim le haghaidh oibre, taistil nó saibhrithe pearsanta.
 2. Tumadh Cultúrtha: Tugann poist TEFL deis uathúil chun tú féin a thumadh i gcultúr nua, toisc go mbíonn obair dlúth le muintir na háite agus a bheith mar chuid den phobal i gceist le go leor post. Trí Bhéarla a mhúineadh freisin is féidir le múinteoirí foghlaim faoi nósanna, traidisiúin agus stíleanna maireachtála áitiúla a dtíre ósta.
 3. Deiseanna Taistil: Tugann go leor post TEFL san Eoraip deis taisteal agus iniúchadh a dhéanamh ar áiteanna nua le linn sosanna saoire. Le gréasán fairsing iarnróid agus bus na hEorpa, tá sé sách éasca taisteal agus níos mó den mhór-roinn a fheiceáil agus tú ag teagasc.
 4. Forbairt Phearsanta: Tugann poist TEFL deis scileanna mar labhairt poiblí, cumarsáid agus ceannaireacht a fhorbairt, a d’fhéadfadh dul chun tairbhe múinteoirí ina saolta pearsanta agus gairmiúla araon. Is féidir leis an taithí a bhaineann le cónaí agus oibriú i dtír nua a bheith an-sásúil freisin agus cuidiú le muinín a chothú.
 5. Tuarastail Iomaíoch: Go ginearálta bíonn na tuarastail do phoist TEFL san Eoraip iomaíoch agus cuireann siad caighdeán maith maireachtála ar fáil. Cé gur féidir le tuarastail a bheith éagsúil ag brath ar an tír, suíomh agus taithí, tairgeann formhór na bpost pá réasúnta, a fhéadfaidh costais mhaireachtála a chlúdach agus a cheadaíonn taisteal agus taiscéalaíocht.

Tíortha le Béarla a Mhúineadh San Eoraip

Tíortha le Béarla a Mhúineadh San Eoraip Is deis iontach é Béarla a mhúineadh mar Theanga Iasachta (TEFL) san Eoraip chun taithí luachmhar teagaisc a fháil agus tú féin a thumadh i gcultúr nua. Seo cuid de na tíortha is fearr le machnamh a dhéanamh ar Bhéarla a mhúineadh san Eoraip:

spain

Tá an-tóir ar mhúinteoirí TEFL sa Spáinn mar gheall ar a cultúr bríomhar, a radharcra álainn, agus an t-éileamh ard ar theagasc an Bhéarla. Seo cuid de bhuaicphointí mhúineadh an Bhéarla sa Spáinn:
 1. Éileamh Ard: Tá éileamh ard ar theagasc an Bhéarla sa Spáinn, go háirithe i gcathracha ar nós Maidrid, Barcelona agus Dhairbhre. Tá an t-éileamh seo mar gheall ar thábhacht mhéadaitheach an Bhéarla sa mhargadh fostaíochta domhanda agus an fonn atá ar dhaoine an teanga a fhoghlaim le haghaidh taistil agus saibhriú pearsanta.
 2. Cultúr agus Stíl Mhaireachtála: spain Is tír í a bhfuil cultúr agus stair shaibhir aici, agus trí Bhéarla a mhúineadh ann bíonn deis ann tú féin a thumadh i nósanna, traidisiúin agus stíl mhaireachtála na háite. Ó iniúchadh a dhéanamh ar ealaín a bhfuil cáil dhomhanda air go dtí freastal ar fhéilte agus imeachtaí áitiúla, níl aon ghanntanas eispéiris le fáil.
 3. Deiseanna Fostaíochta: Tá go leor deiseanna do mhúinteoirí TEFL sa Spáinn, le scoileanna teanga príobháideacha, scoileanna poiblí, agus acadaimh teanga ar fad ag lorg cainteoirí dúchais Béarla chun a gcuid mac léinn a mhúineadh.
 4. Tuarastal: Is é an meántuarastal do mhúinteoirí TEFL sa Spáinn ná thart ar €1,200-€1,500 in aghaidh na míosa, le roinnt post ag tairiscint níos mó ag brath ar thaithí agus cáilíochtaí. Cé go mb’fhéidir nach bhfuil sé seo chomh hard le tíortha eile san Eoraip, bíonn an costas maireachtála sa Spáinn níos ísle go ginearálta, rud a fhágann go bhfuil sé níos éasca maireachtáil go compordach.
 5. Taisteal: Is tír álainn í an Spáinn, le raon éagsúil tírdhreacha, ó thránna an Costa del Sol go sléibhte na Piréiní. Nuair a mhúintear Béarla sa Spáinn beidh deis agat taisteal agus iniúchadh a dhéanamh ar an tír le linn sosanna saoire.

Riachtanais

Chun Béarla a mhúineadh sa Spáinn, tá roinnt riachtanas ann ar cheart duit a chomhlíonadh. Ina measc seo tá:
 1. Cainteoir dúchais nó líofa Béarla: Éilíonn formhór na scoileanna agus institiúidí teanga sa Spáinn go mbeadh múinteoirí Béarla ina gcainteoirí dúchais nó ina gcainteoirí Béarla líofa. Ciallaíonn sé seo gur chóir go mbeifeá ar do chompord ag múineadh Béarla do dhaoine nach cainteoirí dúchais iad agus go mbeadh cumas láidir agat ar an teanga.
 2. Céim Bhaitsiléara: Cé nach riachtanas é i gcónaí, is fearr le go leor scoileanna sa Spáinn iarrthóirí a bhfuil céim Bhaitsiléara acu i réimse ábhartha, mar Bhéarla, teangeolaíocht nó oideachas. Má tá céim agat, is féidir leis na seansanna atá agat post a fháil le tuarastal níos airde a mhéadú.
 3. Deimhniú TEFL: Moltar go mór deimhniú TEFL (Múineadh an Bhéarla mar Theanga Iasachta), mar go bhféadfaidh sé na scileanna agus an t-eolas a theastaíonn uait chun Béarla a mhúineadh go héifeachtach mar theanga iasachta a sholáthar duit. Éilíonn go leor scoileanna agus institiúidí teanga go mbeadh deimhniú TEFL 120 uair an chloig ar a laghad ag múinteoirí, cé go bhféadfadh roinnt acu glacadh le deimhniúchán níos giorra.
 4. Cead oibre agus víosa: Más saoránach neamh-AE thú, beidh ceadúnas oibre agus víosa ag teastáil uait chun oibriú go dleathach sa Spáinn. Féadfaidh an próiseas chun na doiciméid seo a fháil athrú ag brath ar do thír dhúchais agus ar shainriachtanais na scoile nó na hinstitiúide teanga a mbeidh tú ag obair di.
 5. Taithí: Cé nach mbíonn sé riachtanach i gcónaí, má tá taithí éigin ag múineadh an Bhéarla mar theanga iasachta is féidir leat a bheith i d’iarrthóir níos iomaíche. D’fhéadfadh go mbeadh íosmhéid taithí ag teastáil ó roinnt scoileanna agus institiúidí teanga sa Spáinn, agus b’fhéidir gur fearr le scoileanna eile iarrthóirí a bhfuil leibhéal áirithe taithí acu.
 6. Inoiriúnaitheacht agus íogaireacht chultúrtha: Teastaíonn inoiriúnaitheacht agus íogaireacht chultúrtha chun cónaí agus oibriú i dtír iasachta. Tá sé tábhachtach a bheith le hintinn oscailte, meas a bheith agat ar nósanna agus traidisiúin áitiúla, agus toilteanach foghlaim faoi chultúr nua agus glacadh leis.
 7. Eolas ar an Spainnis teanga: Cé nach bhfuil sé riachtanach i gcónaí, is féidir go mbeadh eolas éigin ar an Spáinnis ina chuidiú chun an saol laethúil a threorú agus chun cumarsáid a dhéanamh le muintir na háite.
Seiceáil Amach:  Jabanna Teagaisc Béarla In Krakow 2023/2024 Déan Iarratas Anois!

An Iodáil

Is ceann scríbe a bhfuil an-tóir air ag múinteoirí TEFL í an Iodáil mar gheall ar a stair shaibhir, a radharcra áille, agus an ealaín a bhfuil cáil dhomhanda air.
Seo cuid de bhuaicphointí mhúineadh an Bhéarla san Iodáil:
 1. Éileamh Ard: Tá éileamh ard ar theagasc an Bhéarla san Iodáil, go háirithe i gcathracha móra mar an Róimh, Milano, Flórans agus an Veinéis. Tá an t-éileamh seo mar gheall ar thábhacht mhéadaitheach an Bhéarla sa mhargadh fostaíochta domhanda agus an fonn atá ar dhaoine an teanga a fhoghlaim le haghaidh taistil agus saibhriú pearsanta.
 2. Cultúr agus Stíl Mhaireachtála: Is tír í an Iodáil a bhfuil oidhreacht shaibhir chultúrtha aici agus cáil uirthi as a cuid ealaíne, ailtireachta, faisin agus ealaín. Trí Bhéarla a mhúineadh san Iodáil bíonn deis ann tú féin a thumadh i nósanna, traidisiúin agus stíl mhaireachtála na háite.
 3. Deiseanna Fostaíochta: Tá go leor deiseanna ann do mhúinteoirí TEFL san Iodáil, le scoileanna teanga príobháideacha, scoileanna poiblí, agus acadaimh teanga ar fad ag lorg cainteoirí dúchais Béarla chun a gcuid mac léinn a mhúineadh.
 4. Tuarastal: Is é an meántuarastal do mhúinteoirí TEFL san Iodáil ná thart ar €1,000-€1,500 in aghaidh na míosa, le roinnt post ag tairiscint níos mó ag brath ar thaithí agus cáilíochtaí. Cé go mb’fhéidir nach bhfuil sé seo chomh hard agus atá sé i dtíortha eile san Eoraip, is gnách go mbíonn an costas maireachtála san Iodáil níos ísle lasmuigh de na cathracha móra, rud a fhágann gur fusa maireachtáil go compordach.
 5. Taisteal: Is tír álainn í an Iodáil, le raon éagsúil tírdhreacha, ó thránna na Sicile go sléibhte na Dolomites. Trí Bhéarla a mhúineadh san Iodáil bíonn deis ann taisteal agus iniúchadh a dhéanamh ar an tír le linn sosanna saoire.

Riachtanais

Chun Béarla a mhúineadh san Iodáil, tá roinnt riachtanas ann ar chóir duit a chomhlíonadh. Ina measc seo tá:
 1. Cainteoir dúchais nó líofa Béarla: Éilíonn formhór na scoileanna agus institiúidí teanga san Iodáil go mbeadh múinteoirí Béarla ina gcainteoirí dúchais nó ina gcainteoirí Béarla líofa. Ciallaíonn sé seo gur chóir go mbeifeá ar do chompord ag múineadh Béarla do dhaoine nach cainteoirí dúchais iad agus go mbeadh cumas láidir agat ar an teanga.
 2. Céim Bhaitsiléara: Cé nach riachtanas é i gcónaí, is fearr le go leor scoileanna san Iodáil iarrthóirí a bhfuil céim Bhaitsiléara acu i réimse ábhartha, mar Bhéarla, teangeolaíocht nó oideachas. Má tá céim agat, is féidir leis na seansanna atá agat post a fháil le tuarastal níos airde a mhéadú.
 3. Deimhniú TEFL: Moltar go mór deimhniú TEFL (Múineadh an Bhéarla mar Theanga Iasachta), mar go bhféadfaidh sé na scileanna agus an t-eolas a theastaíonn uait chun Béarla a mhúineadh go héifeachtach mar theanga iasachta a sholáthar duit. Éilíonn go leor scoileanna agus institiúidí teanga go mbeadh deimhniú TEFL 120 uair an chloig ar a laghad ag múinteoirí, cé go bhféadfadh roinnt acu glacadh le deimhniúchán níos giorra.
 4. Cead oibre agus víosa: Más saoránach neamh-AE thú, beidh ceadúnas oibre agus víosa ag teastáil uait chun oibriú go dleathach san Iodáil. Féadfaidh an próiseas chun na doiciméid seo a fháil athrú ag brath ar do thír dhúchais agus ar shainriachtanais na scoile nó na hinstitiúide teanga a mbeidh tú ag obair di.
 5. Taithí: Cé nach mbíonn sé riachtanach i gcónaí, má tá taithí éigin ag múineadh an Bhéarla mar theanga iasachta is féidir leat a bheith i d’iarrthóir níos iomaíche. D’fhéadfadh go mbeadh íosmhéid taithí ag teastáil ó roinnt scoileanna agus institiúidí teanga san Iodáil, agus b’fhéidir gur fearr le scoileanna eile iarrthóirí a bhfuil leibhéal áirithe taithí acu.
 6. Inoiriúnaitheacht agus íogaireacht chultúrtha: Teastaíonn inoiriúnaitheacht agus íogaireacht chultúrtha chun cónaí agus oibriú i dtír iasachta. Tá sé tábhachtach a bheith le hintinn oscailte, meas a bheith agat ar nósanna agus traidisiúin áitiúla, agus toilteanach foghlaim faoi chultúr nua agus glacadh leis.
 7. Eolas ar an Iodáilis: Cé nach riachtanas i gcónaí é, d’fhéadfadh eolas éigin a bheith agat ar an Iodáilis bheith ina chuidiú chun an saol laethúil a threorú agus chun cumarsáid a dhéanamh le muintir na háite.

Ghearmáin

Tá an-tóir ag múinteoirí TEFL ar an nGearmáin mar gheall ar a heacnamaíocht láidir, a caighdeán maireachtála ard, agus an t-éileamh méadaitheach ar theagasc an Bhéarla.
 
Seo cuid de bhuaicphointí mhúineadh an Bhéarla sa Ghearmáin:
 1. Éileamh Ard: Tá éileamh ard ar theagasc an Bhéarla sa Ghearmáin, go háirithe i gcathracha móra ar nós Beirlín, Frankfurt agus München. Tá an t-éileamh seo mar gheall ar thábhacht mhéadaitheach an Bhéarla sa mhargadh fostaíochta domhanda agus an fonn atá ar dhaoine an teanga a fhoghlaim le haghaidh taistil agus saibhriú pearsanta.
 2. Cultúr agus Stíl Mhaireachtála: Is tír í an Ghearmáin le stair shaibhir, ealaín agus ealaín. Trí Bhéarla a mhúineadh sa Ghearmáin tugtar deis duit féin a thumadh i nósanna, traidisiúin agus stíl mhaireachtála na háite, agus taithí a fháil ar fhéilte a bhfuil cáil dhomhanda orthu, mar shampla Oktoberfest agus margaí na Nollag.
 3. Deiseanna Fostaíochta: Tá go leor deiseanna do mhúinteoirí TEFL sa Ghearmáin, le scoileanna teanga príobháideacha, scoileanna poiblí, agus acadaimh teanga ar fad ag lorg cainteoirí dúchais Béarla chun a gcuid mac léinn a mhúineadh. Ina theannta sin, tá éileamh méadaitheach ar mhúinteoirí Béarla Gnó, go háirithe i gcathracha móra ina bhfuil corparáidí móra idirnáisiúnta.
 4. Tuarastal: Is é an meántuarastal do mhúinteoirí TEFL sa Ghearmáin ná thart ar €1,500-€2,000 in aghaidh na míosa, le roinnt post ag tairiscint níos mó ag brath ar thaithí agus cáilíochtaí. Cé go bhféadfadh sé seo a bheith níos ísle ná i dtíortha eile san Eoraip, tá an costas maireachtála sa Ghearmáin níos airde go ginearálta, rud a fhágann gur leor an tuarastal le haghaidh maireachtála compordach.
 5. Taisteal: Tá an Ghearmáin suite i gcroílár na hEorpa, rud a fhágann gur bunáit iontach í chun taisteal go tíortha Eorpacha eile le linn sosanna saoire. Ina theannta sin, tá go leor deiseanna ann le haghaidh turais deireadh seachtaine laistigh den tír, ó iniúchadh a dhéanamh ar chathracha stairiúla go fánaíocht san Fhoraois Dhubh.

Riachtanais

Chun Béarla a mhúineadh sa Ghearmáin, tá roinnt riachtanas ann ar chóir duit a chomhlíonadh. Ina measc seo tá:
 1. Cainteoir dúchais nó líofa Béarla: Éilíonn formhór na scoileanna agus institiúidí teanga sa Ghearmáin go mbeadh múinteoirí Béarla ina gcainteoirí dúchais nó ina gcainteoirí Béarla líofa. Ciallaíonn sé seo gur chóir go mbeifeá ar do chompord ag múineadh Béarla do dhaoine nach cainteoirí dúchais iad agus go mbeadh cumas láidir agat ar an teanga.
 2. Céim Bhaitsiléara: Cé nach riachtanas é i gcónaí, is fearr le go leor scoileanna sa Ghearmáin iarrthóirí a bhfuil céim Bhaitsiléara acu i réimse ábhartha, mar Bhéarla, teangeolaíocht nó oideachas. Má tá céim agat, is féidir leis na seansanna atá agat post a fháil le tuarastal níos airde a mhéadú.
 3. Deimhniú TEFL: Moltar go mór deimhniú TEFL (Múineadh an Bhéarla mar Theanga Iasachta), mar go bhféadfaidh sé na scileanna agus an t-eolas a theastaíonn uait chun Béarla a mhúineadh go héifeachtach mar theanga iasachta a sholáthar duit. Éilíonn go leor scoileanna agus institiúidí teanga go mbeadh deimhniú TEFL 120 uair an chloig ar a laghad ag múinteoirí, cé go bhféadfadh roinnt acu glacadh le deimhniúchán níos giorra.
 4. Cead oibre agus víosa: Más saoránach neamh-AE thú, beidh ceadúnas oibre agus víosa ag teastáil uait chun oibriú go dleathach sa Ghearmáin. Féadfaidh an próiseas chun na doiciméid seo a fháil athrú ag brath ar do thír dhúchais agus ar shainriachtanais na scoile nó na hinstitiúide teanga a mbeidh tú ag obair di.
 5. Taithí: Cé nach mbíonn sé riachtanach i gcónaí, má tá taithí éigin ag múineadh an Bhéarla mar theanga iasachta is féidir leat a bheith i d’iarrthóir níos iomaíche. D’fhéadfadh go mbeadh íosmhéid taithí ag teastáil ó roinnt scoileanna agus institiúidí teanga sa Ghearmáin, agus b’fhéidir gur fearr le scoileanna eile iarrthóirí a bhfuil leibhéal áirithe taithí acu.
 6. Inoiriúnaitheacht agus íogaireacht chultúrtha: Teastaíonn inoiriúnaitheacht agus íogaireacht chultúrtha chun cónaí agus oibriú i dtír iasachta. Tá sé tábhachtach a bheith le hintinn oscailte, meas a bheith agat ar nósanna agus traidisiúin áitiúla, agus toilteanach foghlaim faoi chultúr nua agus glacadh leis.
Seiceáil Amach:  Poist Teagaisc Béarla I gCósta Ríce 2023/2024 Déan Iarratas Anois!

Poblacht na Seice

Is ceann scríbe coitianta í Poblacht na Seice do mhúinteoirí TEFL mar gheall ar a stair shaibhir, a radharcra álainn, agus a suíomh lárnach san Eoraip.
Seo cuid de bhuaicphointí mhúineadh an Bhéarla i bPoblacht na Seice:
 1. Éileamh Ard: Tá éileamh ard ar theagasc an Bhéarla i bPoblacht na Seice, go háirithe i gcathracha móra mar Prág, Brno agus Ostrava. Tá an t-éileamh seo mar gheall ar thábhacht mhéadaitheach an Bhéarla sa mhargadh fostaíochta domhanda agus an fonn atá ar dhaoine an teanga a fhoghlaim le haghaidh taistil agus saibhriú pearsanta.
 2. Cultúr agus Stíl Mhaireachtála: Is tír í Poblacht na Seice a bhfuil oidhreacht chultúrtha shaibhir aici agus cáil uirthi as a caisleáin iontacha, ailtireacht Ghotach agus beoir. Trí Bhéarla a mhúineadh i bPoblacht na Seice tugtar deis duit é féin a thumadh i nósanna, traidisiúin agus stíl mhaireachtála na háite.
 3. Deiseanna Fostaíochta: Tá go leor deiseanna do mhúinteoirí TEFL i bPoblacht na Seice, le scoileanna teanga príobháideacha, scoileanna poiblí, agus acadaimh teanga ar fad ag lorg cainteoirí dúchais Béarla chun a gcuid mac léinn a mhúineadh. Ina theannta sin, tá éileamh méadaitheach ar mhúinteoirí Béarla Gnó, go háirithe i gcathracha móra le corparáidí móra idirnáisiúnta.
 4. Tuarastal: Is é an meántuarastal do mhúinteoirí TEFL i bPoblacht na Seice thart ar 20,000-25,000 CZK in aghaidh na míosa, le roinnt post ag tairiscint níos mó ag brath ar thaithí agus cáilíochtaí. Cé go bhféadfadh sé seo a bheith níos ísle ná i dtíortha eile san Eoraip, tá an costas maireachtála i bPoblacht na Seice níos ísle go ginearálta, rud a fhágann go bhfuil sé níos éasca maireachtáil go compordach.
 5. Taisteal: Tá Poblacht na Seice suite i gcroílár na hEorpa, rud a fhágann go bhfuil sé ina bhunáit iontach chun taisteal go tíortha Eorpacha eile le linn sosanna saoire. Ina theannta sin, tá go leor deiseanna ann le haghaidh turais deireadh seachtaine laistigh den tír, ó iniúchadh a dhéanamh ar chathracha stairiúla cosúil le Prág go hiking i bPáirc Náisiúnta pictiúrtha Bohemian na hEilvéise.

Riachtanais

Chun Béarla a mhúineadh i bPoblacht na Seice, tá roinnt riachtanas ann ar chóir duit a chomhlíonadh. Ina measc seo tá:
 1. Cainteoir dúchais nó líofa Béarla: Éilíonn formhór na scoileanna agus institiúidí teanga i bPoblacht na Seice go mbeadh múinteoirí Béarla ina gcainteoirí dúchais nó líofa Béarla. Ciallaíonn sé seo gur chóir go mbeifeá ar do chompord ag múineadh Béarla do dhaoine nach cainteoirí dúchais iad agus go mbeadh cumas láidir agat ar an teanga.
 2. Céim Bhaitsiléara: Cé nach riachtanas é i gcónaí, is fearr le go leor scoileanna i bPoblacht na Seice iarrthóirí a bhfuil céim Bhaitsiléara acu i réimse ábhartha, mar Bhéarla, teangeolaíocht nó oideachas. Má tá céim agat, is féidir leis na seansanna atá agat post a fháil le tuarastal níos airde a mhéadú.
 3. Deimhniú TEFL: Moltar go mór deimhniú TEFL (Múineadh an Bhéarla mar Theanga Iasachta), mar go bhféadfaidh sé na scileanna agus an t-eolas a theastaíonn uait chun Béarla a mhúineadh go héifeachtach mar theanga iasachta a sholáthar duit. Éilíonn go leor scoileanna agus institiúidí teanga go mbeadh deimhniú TEFL 120 uair an chloig ar a laghad ag múinteoirí, cé go bhféadfadh roinnt acu glacadh le deimhniúchán níos giorra.
 4. Cead oibre agus víosa: Mar shaoránach neamh-AE, beidh ort ceadúnas oibre agus víosa chun oibriú go dleathach i bPoblacht na Seice. Féadfaidh an próiseas chun na doiciméid seo a fháil athrú ag brath ar do thír dhúchais agus ar shainriachtanais na scoile nó na hinstitiúide teanga a mbeidh tú ag obair di.
 5. Taithí: Cé nach mbíonn sé riachtanach i gcónaí, má tá taithí éigin ag múineadh an Bhéarla mar theanga iasachta is féidir leat a bheith i d’iarrthóir níos iomaíche. D’fhéadfadh go mbeadh íosmhéid taithí ag teastáil ó roinnt scoileanna agus institiúidí teanga i bPoblacht na Seice, agus b’fhéidir gur fearr le scoileanna eile iarrthóirí a bhfuil leibhéal áirithe taithí acu.
 6. Inoiriúnaitheacht agus íogaireacht chultúrtha: Teastaíonn inoiriúnaitheacht agus íogaireacht chultúrtha chun cónaí agus oibriú i dtír iasachta. Tá sé tábhachtach a bheith le hintinn oscailte, meas a bheith agat ar nósanna agus traidisiúin áitiúla, agus toilteanach foghlaim faoi chultúr nua agus glacadh leis.
 7. Eolas ar an tSeicis: Cé nach riachtanas i gcónaí é, d’fhéadfadh eolas éigin ar an tSeicis a bheith ina chuidiú chun an saol laethúil a threorú agus chun cumarsáid a dhéanamh le muintir na háite.

An Pholainn

Is ceann scríbe í an Pholainn atá ag teacht chun cinn do mhúinteoirí TEFL mar gheall ar a geilleagar atá ag dul i méid, stair shaibhir agus cultúr bríomhar.
Seo cuid de bhuaicphointí mhúineadh an Bhéarla sa Pholainn:
 1. Éileamh Ard: Tá éileamh ard ar theagasc an Bhéarla sa Pholainn, go háirithe i gcathracha móra mar Vársá, Krakow, agus Wroclaw. Tá an t-éileamh seo mar gheall ar thábhacht mhéadaitheach an Bhéarla sa mhargadh fostaíochta domhanda agus an fonn atá ar dhaoine an teanga a fhoghlaim le haghaidh taistil agus saibhriú pearsanta.
 2. Cultúr agus Stíl Mhaireachtála: Is tír í an Pholainn le hoidhreacht shaibhir chultúrtha agus tá cáil uirthi mar gheall ar a suíomhanna stairiúla, a tuath álainn, agus a ealaín iontach. Trí Bhéarla a mhúineadh sa Pholainn beidh deis agat tú féin a thumadh i nósanna, traidisiúin agus stíl mhaireachtála na háite.
 3. Deiseanna Fostaíochta: Tá go leor deiseanna ann do mhúinteoirí TEFL sa Pholainn, le scoileanna teanga príobháideacha, scoileanna poiblí, agus acadaimh teanga ar fad ag lorg cainteoirí dúchais Béarla chun a gcuid mac léinn a mhúineadh. Ina theannta sin, tá éileamh méadaitheach ar mhúinteoirí Béarla Gnó, go háirithe i gcathracha móra ina bhfuil corparáidí móra idirnáisiúnta.
 4. Tuarastal: Is é an meántuarastal do mhúinteoirí TEFL sa Pholainn ná timpeall 4,000-6,000 PLN in aghaidh na míosa, le roinnt post ag tairiscint níos mó ag brath ar thaithí agus cáilíochtaí. Cé go bhféadfadh sé seo a bheith níos ísle ná i dtíortha eile san Eoraip, is gnách go mbíonn an costas maireachtála sa Pholainn níos ísle, rud a fhágann go bhfuil sé níos éasca maireachtáil go compordach.
 5. Taisteal: Tá an Pholainn suite i lár na hEorpa, rud a fhágann gur bunáit iontach í chun taisteal go tíortha Eorpacha eile le linn sosanna saoire. Ina theannta sin, tá go leor deiseanna ann le haghaidh turais deireadh seachtaine laistigh den tír, ó iniúchadh a dhéanamh ar chathracha stairiúla mar Krakow agus Vársá go fánaíocht i Sléibhte iontacha Tatra.
Seiceáil Amach:  Poist Teagaisc Béarla In Éirinn 2023/2024 Déan Iarratas Anois!

Riachtanais

Chun Béarla a mhúineadh sa Pholainn, tá roinnt riachtanas ginearálta ann ar cheart duit a chomhlíonadh. Ina measc seo tá:
 1. Cainteoir dúchais nó líofa Béarla: Éilíonn formhór na scoileanna agus institiúidí teanga sa Pholainn go mbeadh múinteoirí Béarla ina gcainteoirí dúchais nó líofa Béarla. Ciallaíonn sé seo gur chóir go mbeifeá ar do chompord ag múineadh Béarla do dhaoine nach cainteoirí dúchais iad agus go mbeadh cumas láidir agat ar an teanga.
 2. Céim Bhaitsiléara: Cé nach riachtanas é i gcónaí, is fearr le go leor scoileanna sa Pholainn iarrthóirí a bhfuil céim Bhaitsiléara acu i réimse ábhartha, mar Bhéarla, teangeolaíocht nó oideachas. Má tá céim agat, is féidir leis na seansanna atá agat post a fháil le tuarastal níos airde a mhéadú.
 3. Deimhniú TEFL: Moltar go mór deimhniú TEFL (Múineadh an Bhéarla mar Theanga Iasachta), mar go bhféadfaidh sé na scileanna agus an t-eolas a theastaíonn uait chun Béarla a mhúineadh go héifeachtach mar theanga iasachta a sholáthar duit. Éilíonn go leor scoileanna agus institiúidí teanga go mbeadh deimhniú TEFL 120 uair an chloig ar a laghad ag múinteoirí, cé go bhféadfadh roinnt acu glacadh le deimhniúchán níos giorra.
 4. Cead oibre agus víosa: Mar shaoránach neamh-AE, beidh ort ceadúnas oibre agus víosa chun oibriú go dleathach sa Pholainn. Féadfaidh an próiseas chun na doiciméid seo a fháil athrú ag brath ar do thír dhúchais agus ar shainriachtanais na scoile nó na hinstitiúide teanga a mbeidh tú ag obair di.
 5. Taithí: Cé nach mbíonn sé riachtanach i gcónaí, má tá taithí éigin ag múineadh an Bhéarla mar theanga iasachta is féidir leat a bheith i d’iarrthóir níos iomaíche.
  D’fhéadfadh go mbeadh íosmhéid taithí ag teastáil ó roinnt scoileanna agus institiúidí teanga sa Pholainn, agus b’fhéidir gur fearr le scoileanna eile iarrthóirí a bhfuil leibhéal áirithe taithí acu.
 6. Inoiriúnaitheacht agus íogaireacht chultúrtha: Teastaíonn inoiriúnaitheacht agus íogaireacht chultúrtha chun cónaí agus oibriú i dtír iasachta. Tá sé tábhachtach a bheith le hintinn oscailte, meas a bheith agat ar nósanna agus traidisiúin áitiúla, agus toilteanach foghlaim faoi chultúr nua agus glacadh leis.

Conas Post Teagaisc Béarla a Aimsiú san Eoraip

Lorg Poist teagaisc Béarla Is féidir le tasc a bheith dúshlánach san Eoraip, ach leis na straitéisí cearta, is féidir seasamh a bhaint amach a oireann do do cháilíochtaí agus do leasanna.
Seo roinnt céimeanna is féidir leat a ghlacadh chun poist mhúinteoireachta Béarla a aimsiú san Eoraip:
 1. Déan do cháilitheacht a chinneadh: Sula ndéanfaidh tú iarratas ar phoist mhúinteoireachta Béarla san Eoraip, tá sé tábhachtach a chinneadh go bhfuil tú incháilithe chun oibriú sa tír is rogha leat. D’fhéadfadh go mbeadh víosa oibre, cead cónaithe nó doiciméadú dlíthiúil eile i gceist leis seo. Seiceáil na sainriachtanais don tír a bhfuil suim agat a bheith ag múineadh inti lena chinntiú go bhfuil tú i dteideal oibriú ann.
 2. Deiseanna fostaíochta taighde: Tá go leor bealaí ann chun taighde a dhéanamh ar dheiseanna fostaíochta do phoist teagaisc Béarla san Eoraip. I measc roinnt roghanna tá cláir phoist, mar TEFL.com, Dave's ESL Café, agus fostaíocht ESL, ina bhfuil postálacha poist ó scoileanna agus ó institiúidí teanga ar fud an domhain. Is féidir leat teagmháil dhíreach a dhéanamh le scoileanna aonair freisin chun fiosrú a dhéanamh faoi oscailtí post.
 3. Líonrú: Is bealach éifeachtach é líonrú chun poist mhúinteoireachta Béarla a aimsiú san Eoraip. Freastal ar chomhdhálacha, ceardlanna, agus imeachtaí gairmiúla eile sa réigiún ina bhfuil tú ag iarraidh a bheith ag obair.
  Glac páirt i gcumainn ghairmiúla agus i bhfóraim chun nascadh le múinteoirí eile agus le fostóirí ionchasacha.
 4. Cruthaigh CV láidir agus litir chlúdaigh: Is minic gurb iad do CV agus litir chlúdaigh an chéad tuiscint a bheidh ag fostóirí ionchasacha ort.
  Bí cinnte go bhfuil do CV agus litir chlúdaigh dea-scríofa, gairmiúil, agus aibhsíonn sí do thaithí agus cáilíochtaí ábhartha.
 5. Ullmhaigh le haghaidh agallaimh: Nuair a bheidh agallamh faighte agat, ullmhaigh tú trí thaighde a dhéanamh ar an scoil nó eagraíocht a bhfuil tú ag déanamh agallaimh léi, agus cuir eolas ar a bhfealsúnacht teagaisc agus ar na cláir a chuireann siad ar fáil. Cleachtaigh ceisteanna agallaimh comónta agus bí réidh le do thaithí agus scileanna múinteoireachta a phlé.
 6. Smaoinigh ar theagasc ar líne: Chomh maith le teagasc traidisiúnta sa seomra ranga, tá deiseanna á aimsiú ag go leor múinteoirí Béarla chun múineadh ar líne anois. Is féidir leis seo a bheith ina bhealach iontach chun taithí a fháil agus teagmháil a dhéanamh le mic léinn ar fud an domhain. Cuireann ardáin teagaisc ar líne ar nós VIPKID agus iTutorGroup raon deiseanna ar fáil do mhúinteoirí Béarla ar líne.

Conclúid Ar na Tíortha is Fearr le Béarla a Mhúineadh San Eoraip

Is féidir le teagasc an Bhéarla san Eoraip a bheith ina eispéireas fiúntach agus sásúil dóibh siúd a bhfuil paisean acu sa teanga agus sa chultúr.
Agus éileamh ard ar oideachas Béarla i go leor tíortha Eorpacha, tá go leor deiseanna ann do mhúinteoirí Béarla obair a fháil agus gairm bheatha a thógáil sa réimse seo.
Tá cuid de na na tíortha is fearr chun Béarla a mhúineadh san Eoraip lena n-áirítear an Spáinn, an Iodáil, an Ghearmáin, Poblacht na Seice, agus an Pholainn.
 
Tá cultúr agus stair uathúil ag gach ceann de na tíortha seo agus cuireann siad deiseanna éagsúla teagaisc ar fáil do mhúinteoirí a bhfuil taithí acu agus do mhúinteoirí nua.
 
Chun Béarla a mhúineadh san Eoraip, tá roinnt cáilíochtaí ginearálta ann a d’fhéadfadh cur le do sheans post múinteoireachta a fháil, lena n-áirítear céim Bhaitsiléara, deimhniú TEFL, bheith i do chainteoir dúchais nó líofa Béarla, ceadúnas oibre agus víosa a fháil (do neamh-AE saoránaigh), taithí éigin ag múineadh Béarla, agus a bheith inoiriúnaithe agus íogair ó thaobh an chultúir de.
 
Chomh maith leis na cáilíochtaí seo, tá sé tábhachtach taighde a dhéanamh ar na sainriachtanais agus cáilíochtaí don tír agus an cineál poist múinteoireachta a bhfuil suim agat ann.
 
Is féidir leis seo cabhrú leat tú féin a ullmhú agus a chur i riocht níos fearr le go n-éireoidh leat i do chuardach poist.

Tar éis duit iarratas a dhéanamh agus ar deireadh earcaithe a fháil, féadfaidh tú taitneamh a bhaint as gné shaibhir agus thaitneamhach bhreise do do shaol agus d’obair agus tú ag cur le folláine na tíre.

Mar a gheobhaidh tú nuashonruithe faoi Na Tíortha is Fearr le Béarla a Mhúineadh san Eoraip, Cuir leabharmharc ar ár suíomh Gréasáin freisin Lánluchtaithe agus roinn an post seo le do chairde.
 
Anseo ag Fullloaded, cuirimid Earcaíocht, Scoláireacht a theastaíonn uait, agus Tairiscint Poist is Déanaí ar fáil duit; má fhaigheann tú na hAirteagail seo cabhrach, is maith liom, roinn, agus trácht; roinn an post seo le do chara a bhféadfadh tairiscintí earcaíochta a bheith ag teastáil uaidh; Nuashonraithe Deiridh: Meán Fómhair 17, 2023
Chomh maith leis sin, ná déan dearmad ár suíomh Gréasáin Fullloaded a leabharmharcáil, agus muid ag leanúint ar aghaidh ag cur an Tairiscint Scoile agus Poist is fearr ar fáil duit díreach mar a Na Tíortha is Fearr le Béarla a Mhúineadh san Eoraip , agus na hAirteagail go léir a cuireadh ar ár Lánlódáilte cruinn agus saor ó Mhífhaisnéis.
Bí ar do shuaimhneas mar tá tú i dteideal an fhaisnéis bharántúil a thugtar ar an leathanach seo faoi na Tíortha is Fearr le Béarla a Mhúineadh san Eoraip
Le do thoil, cuir leabharmharc ar ár suíomh Gréasáin Fullloaded agus roinn an postáil seo le do chairde.
Aiseolas

Leave a Reply

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú. Réimsí riachtanacha atá marcáilte *

earráid: